Welkom bij Maripharm


Maripharm is een internationale organisatie die zich bezig houdt met genetica en veredeling van cannabis voor medicinale doeleinden. Sinds de oprichting in 1995 is er intensief onderzoek gedaan naar de verschillende variëteiten. De genetica van deze variëteiten is vergaand geoptimaliseerd wat betreft verdraagzaamheid en werkzaamheid voor verschillende medische indicaties onder strenge farmaceutische eisen.

Maripharm heeft internationaal de primeur in het ontwikkelen van een kwaliteitshandboek voor een gestandaardiseerde teelt, verwerking, distributie en kwaliteitscontrole in zowel het locale laboratorium als kwaliteitscontrole door een onafhankelijk laboratorium die de afwezigheid van ongewenste stoffen als zware metalen, ziekteverwekkers en bestrijdingsmiddelen vaststelt en de werkzame stoffen bevestigd. Deze unieke know-how wordt momenteel gedeeld met verschillende internationale organisaties die een zelfde kwaliteitssysteem hebben opgezet en daarmee het systeem van Maripharm franchisen.

De uitgebreide ervaring wordt tevens ingezet om middels consultancy een concreet kwaliteitssysteem te implementeren binnen organisaties die zich bezighouden met de optimalisatie van medicinale cannabis. Maripharm heeft verschillende adviseurs in dienst die op project basis het gehele kwaliteitssysteem kunnen realiseren en het systeem kunnen auditen.

Voor meer informatie over de producten en diensten van Maripharm kunt u contact opnemen met info@maripharm.nl
header-pic
header-pic
header-pic